Sieć komputerowa

57zxSieć komputerowa (ang. network)jest to grupa komputerów połączonych ze sobą za pomocą kabla sieciowego w celu wymiany danych. Sieci komputerowe to dobre narzędzie do komunikowania się. Największym przykładem może być sieć web . To sieć nam udostępniają również zawsze skuteczne narzędzia do komunikowania, na przykład w postaci poczty elektronicznej. Niewątpliwie sieci komputerowe to najbardziej rozwijająca dziedzina technologii informatycznej. Internet w zaskakującym tempie zdobywa całą kule ziemską pozwalając na zwiększenie zainteresowań. Jedną z największych korzyści idąca z podłączenia do sieci komputerowej jest możliwość korzystania z różnych zasobów użytkowania podłączonego do niej , takich jak np. dane, czy urządzenia, np. drukarki. kserokopiarka .